پردیس فاز11 زون2

زون دو پردیس فاز 11 در قسمت شرقی فاز ۱۱ پردیس، زون دو متشکل از ۱۲۶ بلوک و جمعا ۷۴۳۴ واحد واقع شده است.بلوک های این زون در ارتفاع بالا مقابل بلوک های زون یک قرار دارند

HTML Website Builder