پردیس فاز11 زون3

زون سه فاز 11 پردیس زون ۳ که از مرکز فاز۱۱ تا جنوب آن امتداد دارد، دارای ۱۱۱ بلوک شامل ۶۵۴۹ واحد است.این زون در جنوب فاز ۱۱ قرار دارد و کنار بلوک های فاز ۹ میباشد

AI Website Builder