پردیس فاز11 زون4

 زون چهار فاز 11 پردیس ین زون دارای ۱۱۰ بلوک و جمعا ۶۴۹۰ واحد، از دو قسمت تشکل شده است. زون ۴ شمالی که در مرکز فاز با ۵۵ بلوک قرار دارد. زون ۴ جنوبی که در جنوب فاز دارای ۵۵ بلوک می باشد

Drag and Drop Website Builder