پردیس فاز11 زون5

زون پنج پردیس فاز در غرب فاز، زون ۵ قراردارد که متشکل از ۱۰۸ بلوک با ۶۳۷۲ واحد است. این زون در شمال غربی فاز ۱۱ هست که نسبت به زون های دیگر در ارتفاع بالاتری قرار دارد

HTML Website Creator